Onderzoek

Goud, zilver &  zijde. Katholiek textiel in Nederland 1830 – 1965

Paramenten – de zijden gewaden en attributen voor de katholieke liturgie – behoren wellicht tot de meest verborgen schatten van de kerk. Een kleine selectie van dit oude, rijk geborduurde textiel kwam terecht in de Nederlandse musea, maar het meeste bevindt zich op de zolders van oude pastorieën en komt nooit meer tevoorschijn.
In de afgelopen twee eeuwen bloeide de paramentennijverheid in heel West Europa. Ook Nederland kende belangrijke ateliers, die regelmatig kunstenaars van naam in dienst hadden en de mooiste borduurwerken voortbrachten. Het dateren, toeschrijven en op waarde schatten van het katholieke textiel was tot nu toe een vrijwel onmogelijke zaak. Er was te weinig kennis voorhanden om onderscheid te kunnen maken tussen belangrijk en onbelangrijk werk, tussen massagoed en uniek handgeborduurd textiel, tussen echt goud en klatergoud. Als gevolg hiervan zijn veel belangrijke stukken verloren gegaan.
Auteur Marike van Roon deed jarenlang onderzoek naar de rijke geschiedenis van paramenten. Naast boeiende verhalen over de gewaden, hun makers en gebruikers leverde het onderzoek alle kennis op die nodig is voor de datering, toeschrijving en waardebepaling. Met deze rijk geïllustreerde uitgave hoopt Van Roon dan ook bij te dragen aan een nieuwe waardering en een beter behoud van dit schitterende textiel.

Bestel de publicatie hier >>

Lees de tekst hier >>

Advertenties

Reacties zijn gesloten.